Дневен режим

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДНЕВНИЯ РЕЖИМ В УЧЕБНО ВРЕМЕ
15 септември – 31 май

 


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДНЕВНИЯ РЕЖИМ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ
15 септември – 31 май