Екип

 

Директор: Емилия Трънкова

Заместник-директор: Емилия Каменова


АДРЕС ул. Болград №12

Първа -а
Елена Киренска – Старши учител
Мартина Здравкова – учител
Грациела Миндалова- пом. възпитател

Втора -а
Гергана Михова- учител
Цонка Ангелова – учител
Ирина Ришева- пом. възпитател

Трета -а
Венета Попова -старши учител
Ваня Дрянкова- старши учител
Росица Павлова- пом. възпитател

Трета -б
Татяна Василева- старши учител
Недка Койнова- старши учител
Гинка Николова- пом. възпитател

Четвърта-а
Илияна Гледачева- старши учител
Ева Николова- учител
Надежда Ангелова-пом. възпитател

Четвърта -б
Антоанета Русенова- старши учител
Ралица Петкова- учител
Здравка Георгиева- пом. възпитател

АДРЕС ул. Славееви гори №41

Първа -б група “Бамби“
Мария Стилова – старши учител
Йорданка Пелтекова – старши учител
Минка Маринова – пом.възпитател

Втора -б група “МикиМаус“
Катя Кетипова- старши учител
Симона Бадева – учител
Минка Запрянова- пом.възпитател

Втора -в група “Цвете“
Таня Дафчева- старши учител
Валентина Данчева- старши учител
Теодора Методиева- пом. възпитател

Трета -в група “Мечо Пух“
Стоянка Попова- старши учител
Румяна Иванова- старши учител
Софка Маринова- пом. възпитател

Трета -г група “Буратино“
Никол Георгиева- учител
Славина Шинкова учител
Гергана Василева- пом. възпитател

Четвърта -в група “Слънце“
Кунка Стефанова- старши учител
Полина Караджова- учител
Татяна Палийска- пом. възпитател