Квалификации

 

Екипът от педагозите на ДГ “ Светлина“ се състои от 27 педагогически специалисти, от които:
С Образователна квалификационна степен Магистър -21 бр.
С Образователна квалификационна степен Бакалавър – 6 бр.
С Професионална квалификационна степен /ПКС/
– V ПКС -10бр.
– IV ПКС – 8бр.
– III ПКС – 3бр.
– II ПКС – 4бр.
– I ПКС – 1бр.

Педагогическите специалисти от екипа на детското заведение всяка учебна година преминават през допълнителни квалификационни курсове и обучения, обогатяващи и развиващи работата им с деца и родители.


Тема: Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини

Място: TEAMS

Период: 01.04.2023 г. – 11.04.2023 г.

Форма: синхронно от разстояние в електронна среда – 16 акад.часа

Наименование на организацията: „Евроклас консулт плюс“ ЕООД

Участници: 27 бр.


Тема: Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI в.

Място: Онлайн обучение

Период: 19.11.2022 г. – 29.11.2022 г.

Наименование на обучителна организация: Евроклас – консулт ЕООД

Участници: 24 човека