Квалификации

 

Тема: Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини

Място: TEAMS

Период: 01.04.2023 г. – 11.04.2023 г.

Форма: синхронно от разстояние в електронна среда – 16 акад.часа

Наименование на организацията: „Евроклас консулт плюс“ ЕООД

Участници: 27 бр.


Тема: Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI в.

Място: Онлайн обучение

Период: 19.11.2022 г. – 29.11.2022 г.

Наименование на обучителна организация: Евроклас – консулт ЕООД

Участници: 24 човека