През далечната  1974г. , отваря врати ДГ “Светлина“ , приема деца в  6 групи. От тогава до днес вече петдесет години, детската градина е втори дом за голяма част от децата на Район Южен в гр. Пловдив.

През есента на 2016г. детското заведение е обединено с ДГ “Надежда“ и оттогава е с две сгради – типова  и блокова, на два адреса – ул.“Болград“ №12 и ул.“ Славееви гори“ №41.

ДГ “Светлина“  и на двата адреса е целодневна детска градина, която  работи с 12 групи. За децата в нея се грижат 24 педагози, 1 музикален педагог, 12 помощник възпитателя.

 

Дейността на екипа на ДГ “Светлина“е насочена към:

  • опазване живота и здравето на децата.
  • развитие на нов тип личностно ориентирани модели за възпитание и обучение, за да се отговори на потребностите на децата и  очакванията на родителите.
  • качествена образователно-възпитателната работа , чрез която да се съхрани детската уникалност, общочовешките ценности и традиции.

В ДГ “Светлина “има  изградена  практика за организиране и провеждане на допълнителни дейности според желанието на родителите и интересите на децата: английски език, футбол, бойни изкуства, модерни и народни танци, предоставени от външни доставчици.