окт. 062015
 

Общо събрание с колектива при ЦДГ „Надежда“ гр. Пловдив на 13.10.2015г./вторник/ от 19:00 часа във физкултурния салон на детската градина при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2015 към 30.09.2015г. /трето тримесечие/