апр. 152016
 

Общо събрание с колектива при ЦДГ „Надежда“ гр.Пловдив на 20.04.2016г. /сряда/ от 19:00 часа във физкултурния салон на детската градина при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2016 към 31.03.2016г. /първо тримесечие/