юни 272016
 

Общо събрание с колектива при ЦДГ „Надежда“ гр.Пловдив на 01.07.2016г. /петък/ от 19:00 часа във физкултурния салон на детската градина при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2016 към 30.06.2016г. /второ тримесечие/