май 272018
 

Възложител: ДГ „Светлина“, Район „Южен“ – Община Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул.“Болград” 12 /с втори адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Славееви гори” 41/
Тел:. 032/69 39 81; 032/69 29 18
e-mail: cdg_nadejda@abv.bg
Лице за получаване на информация: Емилия Трънкова – Директор