окт. 122018
 

На 17.10.2018г. /сряда/ от 19:00ч. ще се проведе общо събрание с колектива на ДГ „Светлина” гр.Пловдив  във физкултурния салон на детската градина при следния дневен ред: Отчет на изпълнението на бюджета на ДГ „Светлина” от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.