мар. 252019
 

Бюджет за 2019 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г.

Документация