апр. 102020
 

Бюджет за 2020 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г.

Документация