апр. 022021
 

Бюджет за 2021 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.

Документация