апр. 042022
 

Бюджет за 2022 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.

Документация