апр. 282023
 
Бюджет за 2023 г.

Бюджет за 2023 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 г. Документация

апр. 042022
 
Бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2022 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г. Документация

апр. 022021
 
Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2021 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г. Документация

апр. 102020
 
Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2020 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. Документация

мар. 252019
 
Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. Документация

мар. 252018
 
Бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г. Документация Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. Документация