апр. 192019
 

1. Обява Time stamp: Apr 22 13:20:11 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Документация за участие Time stamp: Apr 22 13:20:28 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: May 22 13:34:32 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

февр. 152017
 
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“ Ценовите оферти ще бъдат отворени на 23.02.2017 г. от 10:00 ч. Документация Образец прочетете още