мар. 172020
 

Номер на поръчката в АОП: 03487-2020-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=965772&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=965774&mode=view 1. Решение Time stamp: Mar 17 12:30:19 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Mar 17 12:30:30 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Документация и образци Time stamp: Mar 17 12:30:42 прочетете още

апр. 192019
 

1. Обява Time stamp: Apr 22 13:20:11 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Документация за участие Time stamp: Apr 22 13:20:28 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: May 22 13:34:32 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

апр. 092019
 
Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Обявление Time stamp: Apr 9 04:17:08 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) Заповед Time stamp: Apr 19 13:31:22 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

май 272018
 

Възложител: ДГ „Светлина“, Район „Южен“ – Община Пловдив Адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул.“Болград” 12 /с втори адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Славееви гори” 41/ Тел:. 032/69 39 81; 032/69 29 18 e-mail: cdg_nadejda@abv.bg Лице за получаване на информация: Емилия Трънкова – Директор

февр. 152017
 
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“ Ценовите оферти ще бъдат отворени на 23.02.2017 г. от 10:00 ч. Документация Образец прочетете още