юни 242015
 

Общо събрание с колектива при ЦДГ „Надежда“ гр. Пловдив на 02.07.2015г./четвъртък/ от 19 :00 часа във физкултурния салон на детската градина при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2015 към 30.06.2015г. /второ тримесечие/