мар. 172020
 

Номер на поръчката в АОП: 03487-2020-0001

Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=965772&newver=2

Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=965774&mode=view

1. Решение Time stamp: Mar 17 12:30:19 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Mar 17 12:30:30 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Mar 17 12:30:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Time stamp: Apr 10 10:54:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Jun 16 12:14:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Jun 16 12:14:37 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Jun 16 12:19:15 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Съобщение до участниците – „С ПЛЮС Н“ ООД Time stamp: Jun 16 13:08:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Aug 7 13:52:32 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Сключени договори по ОП 1-5 Time stamp: Aug 7 13:52:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)