май 272018
 

Възложител: ДГ „Светлина“, Район „Южен“ – Община Пловдив Адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул.“Болград” 12 /с втори адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Славееви гори” 41/ Тел:. 032/69 39 81; 032/69 29 18 e-mail: cdg_nadejda@abv.bg Лице за получаване на информация: Емилия Трънкова – Директор